IP Address merupakan alamat identifikasi komputer host dalam jaringan Internet. IP Address merupakan singkatan dari Internet Protocol Address. IP Address terbahagi dalam dua type iaitu IP Address Private dan IP Address Public.

IP Address Private adalah alamat IP komputer host pada jaringan lokal (LAN), manakala IP Address Public merupakan alamat IP komputer pada jaringan internet atau Wide Area Network.


Cara mengetahui IP Address Private dapat dilakukan dengan menggunakan command prompt (cmd), dan berikut ini langkah-langkahnya :

  1. Buka command prompt dengan cara tekan tombol windows + R (untuk membuka menu run) kemudian masukkan ‘cmd’ dan tekan enter.
  2. Pada command prompt masukkan arahan ipconfig -all,  kemudian tekan enter.
  3. maka informasi mengenai alamat IP pada LAN akan muncul.
Bagaimanapun, cara untuk mengetahui IP Address Public (Publik) adalah dengan cara mengunjungi alamat di bawah ini.
Maka alamat IP anda secara automatik akan dipaparkan seperti berikut;